อาหารและเครื่องดื่ม

รูปภาพสินค้า ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก. OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก.

1,800.00 ฿ 1,500.00 ฿
ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิคไร่สุมิตธา ปลูกตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง หุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชณาการ *บรรจุถุงสูญญากาศถุงละ 1 กิโลกรัม 20 ถุง
รูปภาพสินค้า ข้าวขาวหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก. OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวขาวหอมมะลิออร์แกนิค 20 กก.

1,800.00 ฿ 1,500.00 ฿
ข้าวหอมมะลิออร์แกนิคไร่สุมิตธา ปลูกตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง หุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชณาการ *บรรจุถุงสูญญากาศถุงละ 1 กิโลกรัม 20 ถุง
รูปภาพสินค้า ข้าวขาวหอมมะลิออร์แกนิค บรรจุกล่อง 15 กก. OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ข้าวขาวหอมมะลิออร์แกนิค บรรจุกล่อง 15 กก.

1,485.00 ฿ 1,375.00 ฿
ข้าวหอมมะลิออร์แกนิคไร่สุมิตธา ปลูกตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง หุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชณาการ *บรรจุกล่องละ 1 กิโลกรัม 15 กล่อง